1numara.org
TikTok Beğeni Hilesi

Kaynakçının Görevi Nedir?

Özel bir gözlük ve koruyucu gereçler kullanarak metal parçaları birbirlerine sabit hale getiren kimdir merak ettiniz mi? O vakit başka ne gibi işler yaparlar, daha yakından araştırıp öğrenilebilir.

Kaynakçı, metalleri, oksi asetilen, gaz alevi ve elektrik arkı ile türlü biçimlerde kesen, parçaları gene aynı teknikle eriterek birleştiren kişidir.

İçindekiler

Kaynakçı Ne Yapar?

Kaynakçının yaptığı işler;

• Yapılacak işe makul olarak çalışma yerini düzenler, makine donanım malzeme ve aletlerini seçer, hazırlar, ayarlar,

• Kesilecek ya da kaynakla tutturulacak metal parçaları işaretler, kesim yapmak üzere kesme lambasını hazırlar,

• Oksi asetilen ya da gaz alevi sayesinde parçaları keser, her durumda birleştirilecek parçaları kaynatır, yapılacak kaynak çeşidine makul tekniği seçer,

• Asetilen ve oksijen tüplerinin vanalarını açar, kaynatılacak metalin ergime seviyesine göre gaz ayarı yapar, gazı yakarak kaynatılacak metali ergitir,

• Kaynak telini kaynatılacak bölgeye değdirir ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirlerine ekler.

• Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe veya spiral kullanarak düzeltir.

Kimler Kaynakçı Olabilir?

Bu mesleği yapacak insanların el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, ilgisini belli bir noktaya odaklayabilen, biçim ilişkilerini görebilen, yapılacak işi aklında canlandırma ve dizaynı kâğıt üstüne çizebilme yeteneğine sahip insanlar olması icap eder. Kaynakçılar atölye ve fabrika gibi kapalı ortamlarda çalışabilecekleri gibi açık mekânda da çalışırlar.

Çalışma ortamı yüksek sesli ve kirlidir. Ayrıyeten kaynak makinesinden ve kesme lambasından çıkan gaz ve ışık cildi, gözü rahatsız edebilir. Kaynak prosedürü sırasında kullanılmakta olan gazın patlayıcı ve yanıcı bir gaz olması sebebiyle insanın dikkatli olması icap eder. İş yaparken kaynakçı gözlüğü takarlar. Çalışma ortamı ilk seviyede alet ve malzemelerle alakalıdır.

Mesleğin eğitimi, yeterli sayıda müracaat olması halinde mesleki eğitim merkezlerinin metal teknolojisi alanı kaynakçılık dalında ustalık ve kalfalık eğitimleri biçiminde verilmektedir. Ayrıca mesleki ve yöntem ortaöğretim okul/kuruluşlarının aynı meslek dalı ve alanında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.  Oto sanayii, kazan imalathanelerinde ve gemi sanayii, kapı, mobilya, pencere imalathanelerinde, özel ve kamu kesime ait birçok fabrikanın bakım ve tamir atölyelerinde çalışabilirler.

Bu Yazıda İlginizi Çekebilir: Bedava Minecraft Nasıl İndirilir?

Yorum yapın