1numara.org
TikTok Beğeni Hilesi

Gider Pusulası Nedir? Nasıl Hesaplanır?

En genel anlamıyla gider raporu, mükellefler dışındaki kişilerden alınan mal ve hizmetleri belgelemek için kullanılan bir belgedir. Ayrıca satılan malın tüketiciye iade edilmesi durumunda da gider fişi düzenlenmektedir.

Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Vergi Usul Kanununun 23. Maddeye göre gider raporu fatura gibidir. Vergiden muaf ve vergiden muaf tacirlerden hizmet veya mal satın alındığında, tüketicilere satılan mallar tüketiciler tarafından iade edildiğinde, normal mükelleflerden sabit kıymet alındığında, kanunun 18 inci maddesinde öngörülen istisnadan yararlananlardan mal alındığında ödeme sırasında sabitlenen gelir ve serbest meslek vergileriyle ilgili.

Maliye Bakanlığı yayınladığı basın açıklamaları ile gider raporunun kapsamını genişletmiş ve çeşitli kararnamelerle uygulanabilir durumları belirlemiştir. Bu kapsamda rapor giderleri; Muaf tüccarlarla yapılan ticari işlemlere ek olarak, son tüketiciden mal ve hizmetler alınır, iadeler, telif ödemeleri ve daha fazlası. Ayrıca birçok işlem için kullanılır.

Gider Faturalarını Kimler Kullanır?

Gider raporları; Fatura kesmekle yükümlü olmayan birinden aldıkları mal ve hizmetler için fatura düzenlemek ve almak zorunda olan mükellefler tarafından düzenlenen fatura şeklindeki yasal belge. Vergi Usul Kanununun 23. Bölümü uyarınca tahsil edilen senetler;

“Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlar, Serbest Çalışanlar ve Çiftçiler, geliri basit bir şekilde tespit edilen kişilerle hesap tutmakla yükümlüdürler: Tacirler vergiden muaftır; Tüccar tarafından vergiden muaf bir fatura gibi, işi yapan veya malı satan kişinin yaptığı iş veya satın aldığı mal için düzenlediği ve imzaladığı gider raporudur. Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin şahsi eşyalarını satıcılardan satın aldıkları altın ve mücevher gibi değerli mallar için de belge düzenlenir.

Harcama Pusulası Nasıl Organize Edilir?

Maliye Bakanlığı, 225 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye uygun olarak gider bildiriminin şekil ve usulüne ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Dolayısıyla gider raporu düzenlenirken dikkate alınması gereken kriterler şunlardır

Gider raporunda; mahiyeti, türü, miktarı, fiyatı, tutarı, toplamı, vergi oranı ve tevkif edilen fiili tutar, tam adı (tüzel kişi unvanı), vergi dairesi adres ve hesap numarası, seri numarası, sipariş numarası ve veriliş tarihi bilgileri yer alacaktır. Gider raporları en az iki nüsha olarak hazırlanmalıdır. En az iki nüsha düzenlenmeyen ve eksik bilgi içeren gider raporları hiç yayınlanmamış sayılır.

Bu Haberde İlginizi Çekebilir: Hakime Dizisi Başlamadan Bitiyor Mu? Şaşıracaksınız!

Yorum yapın