1numara.org
TikTok Beğeni Hilesi

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Halka açık limited şirket, bir veya daha fazla kişinin (gerçek veya tüzel kişi fark etmeksizin) herhangi bir ticaret unvanı altında ve sabit sermaye ile kurduğu şirket türüdür. Bu işletme türü, başvuruları değerlendirirken orta ölçekli şirketler için idealdir. Ortakların kim olduğunu bildiğimiz anonim şirketlerden ziyade kapalı şirketler. Şirketlerde olduğu gibi pay hakları halka arz edilmemektedir.

Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanununun genel kurumsal hükümleri esas alınır. Genel bir değerlendirme yapmak, somut gerçeklik çerçevesinde sağlam bir yasal çerçeveye sahip olmak gerekir. İşletmenin özellikleri oluşturulacaktır. Bu bağlamda yapılacak en sağlıklı şey şirketler hukuku alanında deneyimli avukatlar aramaktır.

İçindekiler

Limited Şirketin Temel Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • Anonim şirketten daha kolay ve hızlı kurulabilir.
 • İşletme adı işletmeyle ilgili olmalıdır.
 • Bankacılık ve sigortacılık hariç tüm işlemler LTD ile yapılabilmektedir.
 • Sermaye paylara bölünebilir. Ama hisseler bölünmez.
 • LTD’nin tüm kararları, ortaklar tarafından büyük ölçüde kabul edilir.
 • Genel ortak sayısı 20’yi geçerse denetçinin şirkette bulunması zorunludur.
 • Kurumlar vergisine tabidir.
 • Ortaklara ek olarak, bir yabancı şirket müdürü de olabilir.

Limited Şirket (LTD) Nasıl Kurulur?

Limited Şirket (LTD) Nasıl Kurulur? Öncelikle bir işletme adı seçmelisiniz. Firma türüne göre firma ismi seçip diğer adımlara geçmelisiniz. Ticaret unvanları ve unvanları altında imzaya yetkili kişilerin imzaları noter tasdikli olmalıdır.

 • Sermayenin 4/10.000 sermayenin Rekabet Kurumu’na yatırılması zorunludur.
 • Şirketin bağlı makalelerinin üç nüshası (bu nüshalardan biri orijinal olmak zorundadır) 15 gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki onaylı bir ticaret siciline tescil ettirilmelidir. Ayrıca noter tasdikli imza beyannamesi de ibraz edilmelidir.
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 511 inci maddesindeki bilgileri içeren tescil beyannamesinin Ticaret Sicili Genel Müdürlüğü’ne de verilmesi zorunludur.
 • Ticaret sicilinin Sayılı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca mal teslimi taahhüdü de ticaret sicili yönetim kuruluna sunulmalıdır.
 • Şirketin kurucuları gerçek kişiler, nüfus cüzdanları ve ikamet izinleri, tüzel kişiler ise, bölge ticaret sicili acentesinin talimatlarına göre yasallaştırılmış bilirkişi raporunun ibraz edilmesi gerekir.
 • Ayni sermayenin bulunması halinde, değerini belirten adlî tahakkuk kararı ve tasdikli tahakkuk tutanağı da bölge ticaret sicili talimatıyla ibraz edilmelidir.
 • İşyeri kurma başvurusu, bölgesel ticaret sicilinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

Bölgede faaliyet gösteren Sanayi Odası veya Ticaret Odasına kayıt yaptırılması gerekmektedir. Şirketin tescilli olduğuna dair tebligat Türk Ticaret Sicili Resmi Gazetesinde yayımlanmalıdır.

Bu Haberde İlginizi Çekebilir: Akbank Duyurdu! Vodafone Hat Sahiplerine 3 Ay Boyunca Hediye Edilecek!

Yorum yapın