1numara.org
TikTok Beğeni Hilesi

Üçten Fazla Çocuğa Sahip Olmak Beyni Nasıl Etkiler?

Araştırmalara göre, üç veya daha fazla çocuğa sahip olmak, sonraki yaşamda kötüleşen bilişsel performans ile doğrudan ilişkilidir.

Columbia Üniversitesi’ne bağlı Mailman Halk Sağlığı Okulu, Robert Butler Columbia Yaşlanma Merkezi ve Paris-Dauphine Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, üç ya da daha fazla çocuk sahibi olmanın yarattığı olumsuz etkiyi ortaya çıkardı. Ayrıca bu sonuçlara göre, yüksek doğurganlık oranları, Kuzey Avrupa’daki mali kaynakları azaltmakta ve bölgedeki sosyal kaynakları iyileştirmemektedir.

Araştırma, özellikle Almanya, Fransa ve İtalya’da. 20 Avrupa ülkesi ve İsrail’de yaşayan yaşlı nüfus bazında yapılmıştır. Testler sonucunda, üç veya daha fazla çocuğa sahip olmanın insan yaşamının sonraki aşamalarında kötüleşen bilişsel performans ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Benzer etkiler hem erkeklerde hem de kadınlarda görülmektedir

Üçten Fazla Çocuğa Sahip Olmak Beyni Nasıl Etkiler?

Avrupa Sağlık, Yaşlanma ve Emeklilik Anketi’nden (SHARE) araştırmacılar elde edilen verileri analiz etti. Elde edilen verilere göre, daha fazla çocuğu olan ebeveynler daha fazla stres yaşayabilmektedir. Bu nedenle dinlenme gibi bilişsel olarak uyarıcı olan boş zaman aktivitelerine daha az zaman ayırmaktadırlar. Bu da uykusuzluk anlamına gelir ve uykusuzluk sağlıksız bir yaşama neden olur. Bu bilişsel gerilemenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.

Son yazımız ilginizi çekebilir: ”NFT Nedir? Kimler NFT Oluşturabilir? Sanatınızı NFT’ye Dönüştürün!” Tıklayarak okuyabilirsiniz.

Araştırmaya katılan 65 yaş ve üzeri kişiler kadın ve erkekten oluşmaktadır. Her ailenin en az iki çocuğu vardı. Sonuçlara göre 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmak 62 yaşında yaşlanmaya denk geliyor. Ayrıca bu etki erkeklerde ve kadınlarda benzer şekilde görülmektedir.

Üç veya daha fazla çocuk bilişsel işlevi çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir

Araştırmaya göre, aşırı doğum oranları, sonraki yaşamda bilişi farklı şekillerde etkiliyor. Daha fazla çocuğa sahip olmak genellikle büyük finansal maliyetlere neden olabilmektedir. Çocukların doğdukları andan itibaren yaptıkları harcamalar aile gelirini azaltır. Bu durumda tüm ailenin yaşam standardı düşebilir ve ebeveynler büyük stres ve sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu problemlerin beynin işleyişi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi vardır.

Yorum yapın