1numara.org
TikTok Beğeni Hilesi

Üniversitede Politika ve Ekonomi Bölümü Neden Çok Tercih Ediliyor?

Politika ve Ekonomi bölümü eğitimi ile öğrencilerin siyaset, ekonomi alanlarında eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi, toplumsal sorunları değerlendirerek çözüm yolları bulması amaçlanmıştır. Disiplinler arası özellik taşıyan bu programda, ekonomik ve siyasi gelişmelerin birbirini ne yönde etkilediği ve bu durumun toplum üzerinde nasıl sonuçlara sebep olduğunun cevabı aranır. Politika ve Ekonomi okumayı tercih edecek öğrencilerin, dünya ve ülke siyasetiyle yakından ilgilenmesi ve ekonomiye merak duyması gerekir. Ülkelerin ekonomik durumunun politika üzerinde etkisi ya da politikanın ekonomiyle ilgisi, bölümde üzerinde durulan konulardan biridir. Politika ve ekonomi, idari süreçlerde aktif rol alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirir.

Politika ve Ekonomi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Politika ve Ekonomi bölümü eşit ağırlık puanıyla öğrenci alır. Eğitim süresi 4 yıllık olan bölüm, öğrencileri siyaset, ekonomi konularında uzmanlaştırarak mezun eder. Eğitim süresince hedeflenen kazanımlar, geniş ders programıyla öğrencilere aktarılır. Bölüm, Türkiye’de yalnızca Ankara Üniversitesi’nde İngilizce olarak eğitim verir. Politika ve Ekonomi taban puanları yıldan yıla değişebilir. Temel ve alan yeterlilik sınavlarında derece kazanarak bölüme yerleşilir. İki yıllık bir ön lisans programından dikey geçiş sınavı ile geçiş yapmak mümkün değildir. Mezun olmak için sağlanması gereken AKTS şartı, 240 AKTS’dir.

Politika ve Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Politika ve Ekonomi sıralama bakımından farklı aralıklarda bulunabilir. Sıralama ve taban puanı, yerleşen öğrencilerin yeterlikleri kapsamında değişir. Politika ve Ekonomi bölümünde dersler İngilizce verilir. Bölümü tercih eden öğrencilerin İngilizce yeterliliğine sahip olması avantaj sunabilir. Dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler dil sınıflarında hazırlık eğitimine tabi tutulur. Dersler arasında staj uygulaması yoktur. Öğrenciler, uluslararası kamuoyunu ve ülke gündemini takip ederek kişisel gelişimlerini hızlandırabilir. Derslerde başarılı olmak için meraklı, girişken, üretken kişiliğe sahip olunması önem taşır. Bölümde zorunlu verilen derslerden bazıları şöyledir:

 • Ekonomiye Giriş
 • Politikaya Giriş
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi
 • Diplomasi Tarihi
 • Modern Türkiye Tarihi
 • Kamu Yönetimi
 • Siyasi Düşünce Tarihi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • İktisadi Düşünce Tarihi

Politika ve Ekonomi Mezunu Ne İş Yapar?

Politika ve Ekonomi bölümü ne iş yaparve mezunlar nerelerde çalışabilir sorularının cevabı öğrencinin yetkinlik durumuna göre değişiklik gösterir. Bu bölümü başarıyla bitiren mezunlar ekonomi ve politika alanlarında lisans diploması sahibi olacakları için çalışacakları alanı kendileri seçebilirler. Tam olarak ne iş yapacakları ve görev tanımları çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir. Politika ve Ekonomi mezunları, KPSS’ye girerek memur kadrolarına atanabilir. Bölüm mezunları eşitli bakanlıkların idari personel kadrosunda yer alabilir. Ekonomi ve siyaset gibi en önemli güncel konularda bilgi sahibi olmaları ve yabancı dil avantajı ile özel sektörde de müdürlük, uzmanlık, denetmenlik yapabilirler.

Politika ve Ekonomi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Politika ve Ekonomi bölümü mezunlarının çalışabileceği kurumlardan bazıları Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi bakanlık ve kamu kuruluşlarıdır. Yurt dışında çalışma imkanına kolaylıkla ulaşabilecek olan mezunlar, yüksek lisans seçeneğini de değerlendirebilirler. Özel bankalar, şirketler, yabancı kuruluşlar bu bölüm mezunları için çalışma kadrolarında yer ayırmıştır. Şirketlerin özel mali departmanları ya da politika ile ilgili yayın yapan televizyon programları çalışma alanları içindedir. Politika ve Ekonomi bölümü maaş durumu çalışılan kurum, çalışanın sahip olduğu deneyim ve konum gibi unsurlara göre değişir, çalışma alanları geniş bir maaş aralığına sahiptir.

Bu Haberde Dikkatinizi Çekebilir: Tavşanların Genel Özellikleri Nelerdir?

Yorum yapın